Inleiding : het ontstaan van de Trappisten (2/2)

- De opgang van de stricte observantie -

Eindeloze interne twisten gedurende de VXII eeuw leidden in 1666 uiteindelijk tot de oprichting van 2 verschillende regels, de ene gematigd, de andere strenger, ook “stricte observantie” genaamd.

Onder de voorstanders van een terugkeer naar de stricte naleving bekleedt abt Armand Jean Le Bouthillier de Rancé (1626-1700) een bijzondere plaats in de geschiedenis van de cisterciënzers.

Als fervent voorstander van een terugkeer naar de bronnen en van de toepassing van een streng ascetisch leven, streeft Rancé een ideaal na dat dichter aanleunt bij dat van de Paters van de Woestijn eerder dan bij dat van de paters van Citeaux. Sinds 1663 afgevaardigde abt van de abdij van la Trappe te Soligne, in de streek van de Orne, stoot zijn wens van terugkeer naar de bron op felle weerstand van andere Cinsterciënzer abdijen. Ondanks deze weerstand ontwikkelt hij binnen z’n eigen klooster een zeer strenge levensregel, waarbij hij de regel van Sint Benedictus interpreteert volgens de primitieve kloostertraditie. De gemeenschap van La Trappe bleef solidair en volhardde : de eerste “Trappisten” waren geboren…

Een beetje later integreerde Dom Augustin de Lestrange de abdij van la Trappe.

Wanneer in 1790 het decreet van de Constituante verscheen ter afschaffing van de religieuze geloften, zorgde Dom Augustin ervoor dat de orde werd verbannen naar het buitenland, zodat ze toch gevrijwaard bleef. Beschut door de Val-Sainte (Zwitserland) en dankzij de toestroom van postulanten, breidde de orde uit, met name te Westmalle. Dom Augustin, in 1794 erkend door de Heilige Stoel als abt van Val-Sainte “van de Orde van Citeaux en van de Congregatie van La Trappe”, zo vermeldt de pauselijke tekst, meende dat z’n gezag zich uitstrekte over alle orden, dus ook over de monniksorden… De Congregatie van La Trappe was bijna geboren…

Later breidde de ballingschap nog uit naar andere landen, totdat de situatie terug normaal werd en de orde, pas rond 1815, de abdij van La Trappe kon herintegreren. Dom de Lestrange werd soms beschuldigd van autoritarisme, waarvoor hij zich trouwens moest verantwoorden te Rome. Sommigen verweten hem dat hij de reeds strenge observantie nog opvoerde en dat hij daarmee de geest van het Charter van de Liefdadigheid verloochende. Hij blijft er niet minder de redder van z’n Orde en z’n hersteller in Frankrijk om.

In 1847 bestonden er 3 trappisten congregaties in de buurt van Darfeld en La Trappe, die verschillende regels volgden (de regels van Rancé in Darfeld en de oude gebruiken van Citeaux in La Trappe). Tegen het einde van de XIXe eeuw, en onder impuls van paus Leo XIII zelf, zochten de verschillende congregaties terug toenadering tot elkaar om zich te verenigen, maar tegelijk ook om zich af te scheiden van de rest van de Orde. De Orde van de Cisterciënzers van de Stricte Observantie werd opgericht op 8 december 1892. Deze nieuwe Orde, hoewel ze behoort tot de familie van de Cisterciënzers, onderscheidde zich van toen af van de Orde der Cisterciënzers van de algemene Observantie, die voortaan “cisterciënzers” werden genoemd.

Précédent / Vorige / Previous