Inleiding : het ontstaan van de Trappisten (1/2)

- Mannen begeesterd door het goddelijke -

Eeuwen geleden, in 1098, kiest een groepje mannen, Benedictijner monniken begeesterd door het goddelijke, ervoor om terug te keren naar de bronnen van de oude tradities die aan de oorsprong lagen van de kloosterbeweging in het Westen. Deze mannen onderschreven de doelstellingen van een sterke beweging binnen de kerk, die de “Vita Apostolica”, de terugkeer naar de verheven apostolische staat en waarden van de armoede aanmoedigde.

Hiermee bleven ze trouw aan hun geestelijke vader, Benedictus, die in de VIe eeuw de 'Regel' had uitgevaardigd die het gedrag van de monniken definieert : gehoorzaamheid, stilte, armoede en nederigheid en die hun leven verdeelt tussen werk en "lectio divina" (goddelijke studie).

Deze mannen vestigden zich onder het leiderschap van Robert de Molesmes te Citeaux (Cistercium) in Bourgogne : de Cisterciënzers waren geboren. De drie stichters, de heiligen Robertus, Albericus en Stephanus hebben de juridische positie van het klooster vastgelegd alsook de normen voor individuele en gemeenschappelijke armoede, voor de broeders, voor de gastvrijheid, voor de toekomstige stichting van abdijen, voor het evenwicht van het monnikenleven, enz.

In 1112 trad Bernard de Fontaine binnen te Cîteaux. Hij werd er een van de belangrijkste voortrekkers, wat leidde tot de oprichting van verschillende kloosters die op hun beurt uitwaaierden…

- De ontwikkeling van de Orde -

De Cisterciënzers waren de stichters van een Orde die Europa snel zouden bedekken met kloosters. Zo droegen ze op hun eigen manier bij tot de ontwikkelingvan de westerse beschaving. De interne organisatie van de Orde zelf stond garant voor haar voorbestaan doorheen de tijd, dankzij een harmonieus huwelijk tussen de zelfstandigheid van de kloosters en een voldoende centraal gezag. De orde groeide continu gedurende eeuwen, doorheen het ganse westen.

Van de XIVe tot de XVIe eeuw kende de Orde moeilijke tijden, gedurende dewelke veel kloosters verdwenen. De oorspronkelijke Cisterciënzische eenheid was verbroken. Van de XVIe tot de XVIIe eeuw leidde de invloed van diverse culturele en maatschappelijke bewegingen tot een zekere versoepeling. Het meditatieve karakter dat de Orde oorspronkelijk kenmerkte, werd in toenemende mate achtergelaten.

Suivante / Volgende / Next